ICT Proposers Day 2016

"ICT Proposers Day 2016" se uskuteční v Bratislavě ve dnech 26. - 27.9.2016. Registrace je otevřena od 1.5. do 1.9.2016.

[Vloženo 27.5.2016]

E2 Tech4Cities Brokerage Event 2016

Toto partneské setkání se uskuteční v Bruselu dne 17.6.2016 během "EU Sustainable Energy Week". Registrace je otevřena do 8. 6. 2016.

[Vloženo 27.5.2016]

IoT Expo Bratislava 2016

Toto partneské setkání se budekonat v Bratislavě ve dnech 7.-8.7.2016. Zaregistrovat se lze do 1.6.2016.

[Vloženo 27.5.2016]

Informační dny k programu INTER-EXCELLENCE

MŠMT organizuje sérii informačních dnů, během nichž bude nový program INTER-EXCELLENCE představen. Informační dny proběhnou v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

[Vloženo 13.5.2016]

Program INTER-EXCELLENCE

Vláda ČR schválila program INTER-EXCELLENCE. Tento program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve VaV administrované MŠMT (COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016 - 2017.

[Vloženo 4.5.2016]

Výzva H2020-ICT-2016 - informace o počtu podaných návrhů projektů

Výzva H2020-ICT-2016 byla uzavřena ke dni 12.4.2016. V rámci výzvy bude hodnoceno celkem 1080 návrhů projektů. Počet podaných návrhů podle oblasti a typu projektu naleznete v tabulce.

[Vloženo 2.5.2016]

Dodatečné výzvy projektů FIRE (Future Internet Research & Experimentation)

[Vloženo 2.5.2016]

Podpora zapojení do programů EU pro rok 2016 (pro projekty CEF Telecom a dobíhající projekty CIP ICT-PSP)

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační titul "Podpora zapojení do programů EU pro rok 2016" na úhradu nákladů souvisejících s účastí v projektech, jejichž gestorem je MV ČR. Jedná se o projekty programu CEF Telecom (Connecting Europe Facility), včetně programu Safer Internet, a dobíhající projekty v rámci ukončených programů CIP ICT PSP1. Iniciativa MV ČR je plánována jako víceletá, a proto lze žádat i o podporu finanční spoluúčasti v již běžících projektech, vybraných v některé z minulých výzev, které jsou ještě v tomto roce realizovány. Uzávěrka výzvy: 29. dubna 2016 v 17.00 hodin.

[Vloženo 5.4.2016]

ECSEL Call Forum 2016, 3.5.2016 v Bruselu

Společný podnik ECSEL JU organizuje ECSEL Call Forum 2016 dne 3. května v Bruselu. Na programu bude detailní seznámení účastníků s výzvami, možnost krátké prezentace projektových návrhů a networking. Registrace je otevřena do 29. dubna.

[Vloženo 16.3.2016]

ECSEL Calls 2016

Společný podnik ECSEL JU vyhlásil dnes 15.3.2016 výzvy pro podávání návrhů projektů. Výzvy jsou dvoustupňové. Uzávěrka pro podání "project outlines" bude 24. 5. 2016. Uzávěrka pro finální návrhy projektů 20.9.2016. Národní podmínky účasti naleznete v dokumentu ECSEL JU Work Plan 2016.

[Vloženo 15.3.2016]

 

archív 16 |  15 |  14 |  13 |  12 |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |  05 | 
 

Projekt OKO ICT je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu EUPRO.