Ukončení projektu OKO ICT II

Činnost projektu LE13020 "OKO ICT II Oborová kontaktní organizace" skončila k 31.12.2016. S dotazy se nyní obracejte na Ing. Dominiku Zsapkovou Haringovou z Technologického centra AV ČR, která je národní kontaktní osobou pro program ICT H2020. Informace na http://www.h2020.cz/.

[Vloženo 2.1.2017]

Dodatečné výzvy běžících projektů H2020

[Vloženo 18.10.2016]

Informační den: Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020

Informační den ICT se bude konat dne 22. 9. 2016 v prostorách Technologického centra AV ČR v Praze 6. Za Evropskou komisi bude přítomen pan Jan Komárek. Cílem informačního dne je seznámit účastníky s výzvami ICT v H2020 pro rok 2017, zprostředkovat rady v oblasti hodnocení. Účast předpokládá základní znalost programu H2020.

[Vloženo 18.08.2016]

European Nanoelectronics Forum 2016, Řím, 22. - 24. 11. 2016

European Nanoelectronics Forum 2016 společně s AENEAS Consortium Building Days se uskuteční v Římě ve dnech 22. - 24. 11. 2016. Partnerské setkání bude zaměřeno také na výzvu PENTA 2017.

[Vloženo 18.08.2016]

Dodatečné výzvy projektů FIRE (Future Internet Research & Experimentation)

[Vloženo 18.08.2016]

ARTEMIS Technology Conference 2016

ARTEMIS Technology Conference společně s "pre-brokerage" se uskuteční v Madridu ve dnech 4. - 6. 10. 2016. Registrace je již otevřena. Účastníkům "pre-brokerage" je doporučováno využít ARTEMIS Project Idea Tool.

[Vloženo 27.7.2016]

Vyhlášení 1. národní výzvy INTER-EUREKA LTE117

Ke dni 20. 6. 2016 byla vyhlášena 1. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 1. září 2016. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT.

[Vloženo 27.7.2016]

ICT Proposers Day 2016

Evropská komise pořádá v rámci Slovenského předsednictví ICT Proposer’s Day 2016, který se bude konat ve dnech 26. - 27. září v Bratislavě. Během této akce bude EK prezentovat témata k aktuálním výzvám programu Horizont 2020 v oblasti informačních a komunikačních technologií. Účastníci budou mít příležitost kontaktovat potenciální navrhovatele projektů.

Registrace na ICT Proposer’s Day je k dispozici zde. Nezapomeňte se registrovat i na Brokerage event, kterou organizuje síť Enterprise Europe Network ve spolupráci s projektem Idealist. Umožní vám to získat nové kontakty a podílet se na vzniku nových konsorcií.

[Vloženo 20.07.2016]

Program INTER-EXCELLENCE

Vláda ČR schválila program INTER-EXCELLENCE. Tento program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve VaV administrované MŠMT (COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016 - 2017.

[Vloženo 4.5.2016]

Dodatečné výzvy projektů FIRE (Future Internet Research & Experimentation)

[Vloženo 2.5.2016]

ECSEL Calls 2016

Společný podnik ECSEL JU vyhlásil dnes 15.3.2016 výzvy pro podávání návrhů projektů. Výzvy jsou dvoustupňové. Uzávěrka pro podání "project outlines" bude 24. 5. 2016. Uzávěrka pro finální návrhy projektů 20.9.2016. Národní podmínky účasti naleznete v dokumentu ECSEL JU Work Plan 2016.

[Vloženo 15.3.2016]

 

archív 16 |  15 |  14 |  13 |  12 |  11 |  10 |  09 |  08 |  07 |  06 |  05 | 
 

Projekt OKO ICT je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu EUPRO.